0

SKROT ER EN VÆRDIFULD RÅVARE

Omkring halvdelen af verdens stålproduktion er I dag baseret på skrotjern, og ca 60 % af det rustfrie stål er baseret på genbrugt skrot.

Kildesortering af skrot er godt for miljøet. Det er mere energikrævende at fremstille metaller fra bunden, end at omsmelte dem.

JERN- OG METALSKROT FRA FIRMAER OG PRIVATE

VI KØBER OG BEHANDLER DE FLESTE FORMER FOR RESTPRODUKTER OG AFFALD (JERN OG METAL) FRA HÅNDVÆRKERE, INDUSTRI, LANDBRUG, KOMMUNER, AFFALDSSELSKABER, ERHVERV, NEDBRYDNINGSVIRKSOMHEDER OG PRIVATE.

I stedet for at aflevere skrottet på den kommunale genbrugsplads, så kan du sælge dit skrot her.

Vi vejer på certificerede vægte, og laver et afregningsbilag på handlen. Udbetalinger over kr. 3.000 udbetales via bankoverførsel. Husk billedlegimation i form af Kørekort eller Pas.

Du skal have folkeregisteradresse i DK for at sælge skrot.

Vi har containere i mange forskellige størrelser, som vi gerne sætter ud til en affaldsløsning, primært Jern og Metal. Kontakt os for at høre hvilke andre fraktioner vi også gerne modtager.

Som godkendt affaldsindsamler sørger Ølgod Produktforretning A/S for den lovpligtige indberetning til Miljøstyrelsen.

Ring for aktuelle dagspriser

VI HAR BRUG FOR:

  • Skrotbilen
  • Den originale registreringsattest
  • Nummerpladerne – hvis bilen ikke er afmeldt

Pas på synsfristen!
Hvis din bil ikke kan klare et syn, og du har besluttet at skrotte den, så skal du være meget opmærksom på synsfristen, ellers kan det koste dig mindst én bøde på 2.000 kr.

REGLER FOR SKROTNINGSPRÆMIE

  • Den sidst registrerede ejer i Motorregisteret er berettiget til en skrotnings-præmie på kr. 2.200.
  • Der udbetales ikke godtgørelse hvis bilen er afmeldt før d. 1. juli 2000.
  • Der udbetales ikke godtgørelse for biler med en totalvægt over 3.500 kg. og for biler der er indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren.
  • Når bilen afleveres hos ophuggeren skal ophuggeren udstede en skrotnings-attest.
  • Attesten skal underskrives af ophuggeren og af bilens ejer.
  • Ophuggeren skal udlevere en kopi af skrotningsattesten til dig.
  • Skrotningsattest skal underskrives af den sidst registrerede ejer, før der kan udbetales skrotningsgodtgørelse.

VI KØBER UDTJENTE BILER TIL MILJØBEHANDLING OG UDBETALER SKROTNINGSPRÆMIE

Skrotbilerne afregnes med kr. 2.200 pr. stk, leveret her på pladsen.

Vi afregner beløbet kontant eller ved overførsel til bankkonto.

Husk: Hvis ikke bilen er indregistreret i dit navn, husk da at få den sidste indregistrerede ejers underskrift på skrotningsattesten.

Vi vil være en førende virksomhed, der omsætter mange former for affald til genanvendelse. Herunder forpligte os til beskyttelse af miljøet, og forebygge forurening med så lidt forbrug af ressourcer som muligt.

THOMAS SMEDEGAARD
MOBIL : +45 50 93 58 82
TS@PRODUKTFORRETNING.DK

BRIAN SMEDEGAARD
MOBIL : +45 52 30 75 75